Gabriella Barle
777,00 kr

Väck din kraft med chakrasystemet

Välkommen till en inre resa som du alltid har med dig!

Gabriella Barle
555,00 kr

Shine Sister!

Välkommen på en inre resa från Separationen till Sammansmältningen. Från ursprungssåren upp genom den feminina resningen till kraft och balans mellan den medvetna feminina och maskulina.

Gabriella Barle
222,00 kr

Summer Soul

28 dagar online. Ger dig ett tillfälle varje dag till centrering och andlig hemkomst.